Bezdrôtové pripojenie do siete Internet, tzv. WiFi.

Aktuálne vieme zabezpečiť pripojenie v pásme 2,4 GHz, ale aj v pásme 5 GHz. Výhoda 5 GHz je hlavne v rýchlosti a oveľa väčšej stabilite pripojenia ako v pásme 2,4 GHz.

Pokiaľ vlastníte spomenutú technológiu a odporučíme ju na pripojenie, môžeme Vás pripojiť a tým Vám výrazne klesnú náklady na pripojenie.

Viac informácií (rýchlosť pripojenia) vo vybranom dátovom programe...
5GHz: DÁTOVÝ PROGRAM (5GHz, kabeláž, pripojenie)
2€: DÁTOVÝ PROGRAM (Najlacnejší)
Obmedzenia: bez dátového a časového obmedzenia
Maximálne dosahované rýchlosti záležia od použitej technológie, vyťaženia a vzdialenosti pripojenia od nášho prístupového bodu.
Pripojenie je pre jednotlivca v rodinnom alebo bytovom dome, kde nie je vybudovaná kabeláž na pripojenie užívateľa.

Káblové pripojenie do siete Internet.

Týka sa pripojenia pre bytové domy, v ktorých je vybudovaná káblová infraštruktúra.

Pri tomto pripojení odporúčame vlastniť, alebo si od nás zakúpiť router, ktorý Vám zabezpečí pripojenie viacerých PC alebo Notebookov. V opačnom prípade budete môcť využívať len 1 zariadenie.

Doplnky: WiFi Router
Obmedzenia: bez dátového a časového obmedzenia
Pripojenie je pre jednotlivca v bytovom dome, kde je vybudovaná kabeláž na pripojenie užívateľa.

Doplnkové služby.

Pevná verejná IP adresa
WiFi router: od 29€ (pri inštalácií zľava 10€)
WiFi zariadenie do starších PC: 19 €
Servisné práce (Oprava PC): od 15 €
Správa Vašej PC siete: dohodou
Ostatné služby nájdete v cenníku, v časti DOKUMENTY